Rinus heeft het café rond 1984 verhuurd aan Jan van Dam.
 
 
Vrij snel na het overlijden van zijn vrouw Jans Dral in 1985, is Rinus Fey zelf weer uitbater van het café geworden. Hij heeft toen een bouwkeet gekocht die hij achter zijn huis heeft laten neerzetten en is daarin gaan wonen. De oude woonkamer werd opslag voor voorraad. Rinus verkoopt huis en café in 1986 aan Peter en Truus Bruin.
 
 
Peter en Truus verplaatsen de voorraad uit de zg. opslagkamer naar de bouwkeet en gingen zelf in de voorraadkamer wonen. De indeling van het pand was toen als volgt: café, keuken en dan de woonkamer. Achter het pand dus de bouwkeet met de voorraad. Toen in 1990 de voorraad tanks met bier in de kamer geplaatst werden, besloten Peter en Truus naast (achter) de 'Flora Bar' een nieuw woonhuis te laten bouwen. Na het overlijden van Peter op 1 januari 1999 verkoopt Truus de 'Flora Bar' in april 1999 aan Jaap Fey, de zoon van Rinus Fey en Jans Dral. Jaap heeft de serre aan de zuidgevel laten plaatsen. In 2004 verkoopt Jaap de 'Flora Bar' aan Mario en Annette Liefting, de huidige eigenaars.
 
Op 15 mei 2007 hebben Mario en Annette een feest gegeven voor de vaste klanten vanwege het vermeende 100 jarig bestaan van de "Flora Bar' Dat dit zeker twee jaar te laat was doet geen afbreuk aan het succes van dit feest.
 
 
< 1 2 3 4
 
 
Bron : Historische vereniging 'OUD STEDE BROEC' jaarboek 2007