Uitbater en eigenaar Klaas Zuiker

De volgende uitbater is Klaas (Nicolaas) Zuiker, zwager van de voornoemde Bertus Kok. Aan Klaas wordt op 11 februari 1913 een tapvergunning verleend voor een lokaliteit van 45,25 m2. Het café is vergroot, maar er is meer veranderd; Klaas is ook eigenaar geworden. Hij koopt 235 m2 grond met de opstallen in 1912 van Willem Botman, schuitemaker, die een paar jaar daarvoor het geheel van zijn vader, Simon Botman, gekocht heeft. Die overschrijving vond plaats op 26 oktober 1910 bij notaris Cornelis Theodorus Pool.
 
De comparant Simon Botman Pieterszoon verklaarde onder voorbehoud van het recht van vruchtgebruik ten behoeve van hem en van zijne echtgenoot Trijntje Elders te hebben verkocht en in eigendom over te dragen te weten; Aan den comparant Willem Botman voornoemd die verklaarde zonder voorbehoud als hieronder vermeld te hebben gekocht en nu in eigendom aanvaarden; Een huis ingericht als koffiehuis en woning en twee woonhuizen alles onder een dak, met erf staande en liggende te Bovenkarspel en kadastraal bekend gemeente Bovenkarspel sectie B. nummer 1470, huis groot achtentwintig centiaren, B.1471, huis groot achtentwintig centiaren en B.1469, huis erf, groot een are negenenzeventig centiare.
 
 
Verder in de akte is te vinden dat Willem in totaal 1800 gulden betaald heeft aan zijn vader. Uit de akte kunnen we opmaken dat er een woning van 28 m2 bij het koffiehuis is gevoegd. Klaas Zuiker is op 31 augustus 1887 in Westwoud geboren en trouwt op 5 mei 1909 in Nibbixwoud met de in Bovenkarspel geboren Maartje Kok. Het gezin van Klaas en Maartje komt 9 januari 1913 uit Grootebroek naar Bovenkarspel. Naast tapper is Klaas ook landbouwer. (Bertus Kok, de derde uitbater, geboren 22 maart 1883, en Maartje Kok, getrouwd met Klaas Zuiker, de 4e uitbater, geboren 8 maart 1887, zijn broer en zus. Beiden zijn kinderen van Gerrit Kok, handelaar in brandstoffen, en Jantje Oud). Klaas Zuiker blijft zo'n 37 jaar uitbater van het café; volgens de kadastrale leggers wordt het geheel pas in 1951 aan Jan Brink verkocht. Aardig om te weten is dat Piet Deen en Bertus Kok, resp. de tweede en derde uitbater van het café, ooms waren van Jan Brink. Jan en zijn vrouw Trien Ooterman zijn ongeveer zes jaar uitbaters van het café geweest. Jan Brink verkoopt het café in 1957 aan Piet (Petrus) Pancras Janszoon. Piet en Marie Pancras kopen in 1961 het naast gelegen perceel B.1337, een stuk grond van 200 m2 met daarop een woning, van P.G. Schooneman Czn. Die woning wordt in 1962 gesloopt. Dit huis is in 1903 gebouwd in opdracht van Simon Klein en is eigendom geweest van de weduwe Klein-Ligthart en na 1930 van Tecla Maria Klein. Zij verkoopt het huisje in 1950 aan J. Woestenburg. J. Woestenburg verkoopt het in 1960 aan P.G. Schooneman. Piet Pancras veranderde de naam van het café in de 'Flora Bar' In 1964 verkoopt Piet Pancras het geheel aan Meinderd Reus, opperman.
 
 
Meinderd Reus, getrouwd met Mart Klein, koopt van zijn buren aan de zuiderzijde nog 12 m2 grond en vergroot zijn perceel tot een totale oppervlakte van 447 m2 met kadasternummer B. 2340. Meinderd en Mart hebben de woonkamer bij het café getrokken en gingen zelf in de ruimte achter de keuken wonen, ca 12 m2. In het cafe werd een nieuwe bar gemaakt en in het voormalige woongedeelte werd een dames- en herentoilet aangebracht.
 
 
De oude 'waterplaats', buiten niet meer dan een open goot en geplaatst in een deels afgeschermde ruimte, werd hierna verwijderd. Meinderd Reus verkoopt huis en café in 1974 aan Rinus Fey en Jans Dral
 
< 1 2 3 4 >
 
 
Bron : Historische vereniging 'OUD STEDE BROEC' jaarboek 2007