Eerste uitbater Willem Schaper

Willem Schaper (van de z.g. Barendstam) is, zover kan worden vastgesteld, de eerste uitbater van het café dat in die jaren als een koffiehuis annex café-biljart te boek staat. Willem krijgt 22 september 1905 een tapvergunning van de gemeente voor een lokaliteit met een oppervlakte van 32 m2 op het perceel met kadasternummer B.1272. Het perceel, café met woning, heeft dan een oppervlakte van 57 m2. Dat is de oppervlakte van twee woningen, waarschijnlijk achter elkaar gelegen. Willem is de huurder van de woning en het koffiehuis, want volgens de kadastrale leggers blijven de percelen met de daarop gebouwde opstallen eigendom van Simon Botman. Willem Schaper komt 21 februari 1905 van Medemblik naar Bovenkarspel. Hij is op 15 januari 1905 in Medemblik getrouwd met Neeltje Sijm. Hun twee oudste dochters, Catharina en Wilhelmina, een tweeling, zijn op 9 september in de woning bij het café aan de Broekerhavenweg geboren. Wilhelmina is jong overleden, Trien (Catharina) trouwt later met Dirk (Theodorus) Kok.

Andere uitbaters

Willem blijft niet lang 'tapper en werkman' want al op 1 mei 1906 wordt er aan Piet (Petrus) Deen een tapvergunning afgegeven voor het zelfde pand. Hij gaat ook in het pand wonen. Piet Deen, geboren 26 januari 1884 in Bovenkarspel, trouwt op 12 januari 1905 de Venhuizense Geertje Langendijk. Ook Piet blijft niet lang 'tapper'. Vier jaar later, op 6 mei 1910, krijgt Bertus Kok een tapvergunning voor het perceel en hij betrekt met zijn tweede vrouw, Trijntje Langedijk, de woning. Hij vraagt deze tapvergunning aan op 22 april 1910 en verzoekt daarin :
 
'dat hij gaarne verlof zoude hebben voor den verkoop van alcoholhoudende andere dan sterken drank in de navolgende localiteit: de voorkamer. Deze localiteit een oppervlakte heeft van tweeendertig m2'.
 
Bertus Kok trouwt voor de eerste keer op 25 april 1907 met Geertje Dam, geboren in Zwaag op 18 november 1882. Geertje Dam overlijdt op 6 maart 1908. Bertus Kok hertrouwt op 10 januari 1909 in Venhuizen met Trijntje Langedijk. Geertje, getrouwd met Piet Deen (tweede uitbater), en Trijntje, getrouwd met Bertus Kok (derde uitbater) zijn resp. geboren op 11 september 1882 en 31 juli 1881, beiden in Hem, en zijn dochters van Johannes Langedijk, arbeider, en Sijtje Meester.

< 1 2 3 4 >
 
 
Bron : Historische vereniging 'OUD STEDE BROEC' jaarboek 2007