De "Flora Bar" te Bovenkarspel al meer dan honderd jaar café

De meeste, zoniet alle cafés, hebben een naam. Café 'Rust Royaal' en 'De Landbouw' waren de eerdere namen van wat nu de 'Flora Bar' is. De 'Flora Bar' is een toepasselijke naam voor een café in Bovenkarspel en refereert aan de Westfriese Flora, de bloembollenshow die nu bekend staat als het Holland Flower Festival.

Pand wordt gebouwd in 1897

Zeven februari 1895 koopt Simon Botman Pieterszoon, van beroep timmerman, twee stukjes grond aan de oostzijde van 'het Broekerpad'. Hij koopt deze op een openbare verkoping die in 'Het Roode Hert' wordt gehouden. Willem Terpstra, notaris te Benningbroek, verkoopt in opdracht van Pieter van Dijk, koopman, buiten een huis en erf, liggende aan de zeedijk, ook een perceel bouwland ter grootte van 7 aren 11 centiaren. Pieter van Dijk heeft het geheel door een boedelscheiding op 24 april 1891 verworven. Het perceel bouwland werd in drie gelijke delen gedeeld, zodat er drie stukjes land van elk ongeveer 2 aren 37 centiaren te koop worden aangeboden. Het zuidelijkste gedeelte wordt gekocht door Jan Deen Meinderdszoon voor 195 gulden en 85 cent. De andere twee perceeltjes worden voor 391 gulden en 65 cent gekocht door Simon Botman. De acte van verkoop wordt bij notaris Terpstra in Benningbroek opgemaakt. Simon bouwt in 1897 op het ene perceel van ca. 237 m2 grond vier woningen onder één dak. Drie daarvan met elk een oppervlakte van ca 28 m2. De oppervlakte van zo'n woning was kleiner dan de meeste huiskamers van nu, terwijl gezinnen van toen, vooral de katholieke, een uitgebreide kinderschaar telden. Op 15 mei 1907 krijgt Simon Botman vergunning om
 
'een woonhuis voor een gedeelte te vernieuwen, voor zover betreft het westelijke gedeelte, ingericht tot café, gelegen aan de oostzijde van den weg naar Broekerhaven'
 

1 2 3 4 >
 
 
Bron : Historische vereniging 'OUD STEDE BROEC' jaarboek 2007